Môn Toán Lớp 5: Mẹ mua gà và cá hết 880 000 đồng . Số tiền mua cá bằng 120% số tiền mua gà . Hỏi mẹ mua cá hết bao nhiêu tiên ? Chú ý: 880 000 đ

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 5: Mẹ mua gà và cá hết 880 000 đồng . Số tiền mua cá bằng 120% số tiền mua gà . Hỏi mẹ mua cá hết bao nhiêu tiên ? Chú ý: 880 000 đồng., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Trả Lời

 1. 120% = 1,2 = 6/5
  Ta có sơ đồ:
  Số tiền mua gà l——l——l——l——l——l
  Số tiền mua cá l——l——l——l——l——l——l
  Tổng số phần bằng nhau là:
  6 + 5 = 11 (phần)
  Số tiền mua cá là:
  880 000 : 11 xx 6 = 480000 (đồng)
  Đáp số: 480000 (đồng)

  Trả lời

Viết một bình luận