Môn Toán Lớp 5: m= 1/3 + 1/6+1/10+1/15/+1/21+1/26 ét ô ét

Môn Toán Lớp 5: m= 1/3 + 1/6+1/10+1/15/+1/21+1/26 ét ô ét

Môn Toán Lớp 5: m= 1/3 + 1/6+1/10+1/15/+1/21+1/26 ét ô ét

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: m= 1/3 + 1/6+1/10+1/15/+1/21+1/26 ét ô ét”

 1. Lời giải:
  M=1/3+1/6+1/10+1/15+1/21+1/26
  M=2xx(1/6+1/12+1/20+1/30+1/42)+1/26
  M=2xx(1/(2xx3)+1/(3xx4)+1/(4xx5)+1/(5xx6)+1/(6xx7))+1/26
  M=2xx(1/2-1/3+1/3-1/4+1/4-1/5+1/5-1/6+1/6-1/7)+1/26
  M=2xx(1/2-1/7)+1/26
  M=2xx(7/14-2/14)+1/26
  M=2xx5/14+1/26
  M=5/7+1/26
  M=130/182+7/182
  M=137/182
  Vậy M=137/182

  Trả lời

Viết một bình luận