Môn Toán Lớp 5: Lúc 7h một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 40km/h, đến 8h cùng ngày một người khác đi xe máy từ A đến B với vận tốc 60km/h . Hỏi

Môn Toán Lớp 5: Lúc 7h một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 40km/h, đến 8h cùng ngày một người khác đi xe máy từ A đến B với vận tốc 60km/h . Hỏi

Môn Toán Lớp 5: Lúc 7h một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 40km/h, đến
8h cùng ngày một người khác đi xe máy từ A đến B với vận tốc
60km/h . Hỏi hai người gặp nhau lúc mấy giờ?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Lúc 7h một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 40km/h, đến 8h cùng ngày một người khác đi xe máy từ A đến B với vận tốc 60km/h . Hỏi”

 1. Thời gian người thứ nhất đi trước người thứ  2 là 
       8 giờ – 7 giờ = 1 giờ 
  Quãng đường người thứ nhất đi được là : 
      1 x 40 = 40 ( km ) 
  2 người gặp nhau sau : 
     60 : ( 60 – 40 ) = 3 ( giờ ) 
  2 người gặp nhau lúc  : 
     7 giờ + 3 giờ = 10 ( giờ ) 
                            Đáp số : …. 
     

  Trả lời
 2. Thời gian người kia đi sau là:
  8 – 7 = 1 ( giờ)
  Quãng đường người đi trước đi được là:
  40 × 1 = 40 ( km)
  Mỗi giờ, người đi sau rút ngắn khoảng cách:
  60 – 40 = 20 ( km)
  Họ gặp nhau sau:
  40 : 20 = 2 (giờ)
  Họ gặp nhau lúc:
  8 + 2 = 10 ( giờ)

  Trả lời

Viết một bình luận