Môn Toán Lớp 5: Lúc 6 giờ anh An đi xe đạp từ nhà đến thành phố cùng lúc ấy, tại nhà anh Nam xa hơn nhà anh An 12Km, anh cũng đi lên thành phố. Sau 30

Môn Toán Lớp 5: Lúc 6 giờ anh An đi xe đạp từ nhà đến thành phố cùng lúc ấy, tại nhà anh Nam xa hơn nhà anh An 12Km, anh cũng đi lên thành phố. Sau 30

Môn Toán Lớp 5: Lúc 6 giờ anh An đi xe đạp từ nhà đến thành phố cùng lúc ấy, tại nhà anh Nam xa hơn nhà anh An 12Km, anh cũng đi lên thành phố. Sau 30 phút anh Nam đuổi kịp anh An. Tìm vận tốc mỗi anh, biết vận tốc của anh Nam gấp 3 lần anh An
Cứu em

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Lúc 6 giờ anh An đi xe đạp từ nhà đến thành phố cùng lúc ấy, tại nhà anh Nam xa hơn nhà anh An 12Km, anh cũng đi lên thành phố. Sau 30”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi: 30 phút = 0,5 giờ
  Hiệu vận tốc của hai người là:
  12:0,5=24 $(km/h)$
  Vận tốc của anh An là:
  24:(3-1)xx1=12 $(km/h)$
  Vận tốc của anh Nam là:
  24+12=36 $(km/h)$
          Đáp số: Anh An: $12km/h$
                       Anh Nam: $36km/h$
  #cloud

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi: 30 phút =0,5 giờ
  Hiệu vận tốc của hai anh là:
  12:0,5=24(km / giờ)
  Coi vận tốc của anh An là 1 phần, vận tốc của anh Nam là 3 phần 
   Hiệu số phần bằng nhau là:
  3-1=2(phần)
  Vận tốc của anh An là:
  24:2xx1=12(km / giờ)
  Vận tốc của anh Nam là:
  12xx3=36(km / giờ)
  Đáp số:..
  #Ph. 

  Trả lời

Viết một bình luận