Môn Toán Lớp 5: Lan sống ở một tòa nhà cao tầng, muốn leo lên tầng 3 của tòa nhà đó Lan phải leo hết 42 bậc thang. Hỏi Lan sống ở tầng mấy biết muốn le

Môn Toán Lớp 5: Lan sống ở một tòa nhà cao tầng, muốn leo lên tầng 3 của tòa nhà đó Lan phải leo hết 42 bậc thang. Hỏi Lan sống ở tầng mấy biết muốn le

Môn Toán Lớp 5: Lan sống ở một tòa nhà cao tầng, muốn leo lên tầng 3 của tòa nhà đó Lan phải leo hết 42 bậc thang. Hỏi Lan sống ở tầng mấy biết muốn leo lên tầng đó Lan phải leo 84 bậc thang ( tầng 1 không có cầu thang )

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Lan sống ở một tòa nhà cao tầng, muốn leo lên tầng 3 của tòa nhà đó Lan phải leo hết 42 bậc thang. Hỏi Lan sống ở tầng mấy biết muốn le”

Viết một bình luận