Môn Toán Lớp 5: làm sao để đổi 2giowf 45 phút bàng 2,75

Môn Toán Lớp 5: làm sao để đổi 2giowf 45 phút bàng 2,75

Môn Toán Lớp 5: làm sao để đổi 2giowf 45 phút bàng 2,75

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: làm sao để đổi 2giowf 45 phút bàng 2,75”

 1. $#suwrs45????$
  Ta có: 
  1 phút =60 giây.
  Hoặc 1 giờ =60 phút.
  Mà 45:60=0,75 (phút)
  => 2 giờ + 0,75 phút =2,75 giờ.
  => Vậy, 2 giờ 45 phút =2,75 giờ.
  Xin lỗi vì ăn cơm nên mình trl chậm 

  Trả lời

Viết một bình luận