Môn Toán Lớp 5: Không được thay đổi vị trí của các chữ số đã viết trên bảng: 8 7 6 5 4 3 2 1 mà chỉ được viết thêm các dấu cộng (+), bạn có thể cho đượ

Môn Toán Lớp 5: Không được thay đổi vị trí của các chữ số đã viết trên bảng: 8 7 6 5 4 3 2 1 mà chỉ được viết thêm các dấu cộng (+), bạn có thể cho đượ

Môn Toán Lớp 5: Không được thay đổi vị trí của các chữ số đã viết trên bảng: 8 7 6 5 4 3 2 1 mà chỉ được viết thêm các dấu cộng (+), bạn có thể cho được kết quả của dãy phép tính là 90 được không?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Không được thay đổi vị trí của các chữ số đã viết trên bảng: 8 7 6 5 4 3 2 1 mà chỉ được viết thêm các dấu cộng (+), bạn có thể cho đượ”

 1. Có hai cách điền:
  8 + 7 + 65 + 4 + 3 + 2 + 1 = 90
  8 + 7 + 6 + 5 + 43 + 21 = 90
  Để tìm được hai cách điền này ta có thể có nhận xét sau:
  Tổng 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 36 ; 90 – 36 = 54.
  Như vậy muốn có tổng 90 thì trong các số hạng phải có một hoặc hai số là số có hai chữ số. Nếu số có hai chữ số đó là 87 hoặc 76 mà 87 > 54, 76 > 54 nên không thể được. Nếu số có hai chữ số là 65; 65 + 36 – 6 – 5 = 90, ta có thể điền:
  8 + 7 + 65 + 4 + 3 + 2 + 1 – 90.
  Nếu số có hai chữ số là 54 thì cũng không thể có tổng là 90 được vì 54 + 36 – 5 – 4 < 90
  Nếu số có hai chữ số là 43 ; 43 < 54 nên cũng không thể được. Nếu trong tổng có 2 số có hai chữ số là 43 và 21 thì ta có 43 + 21 - (4 + 3 + 2 + 1) = 54. Như vậy ta có thể điền:
  8 + 7 + 6 + 5 + 43 + 21 = 90
  Xin lời cảm ơn và votes câu trả lời hay nhất cho mình nhé!

  Trả lời
 2. Bài giải: Có hai cách điền:
  8 + 7 + 65 + 4 + 3 + 2 + 1 = 90
  8 + 7 + 6 + 5 + 43 + 21 = 90
  Để tìm được hai cách điền này ta có thể có nhận xét sau:
  Tổng 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 36 ; 90 – 36 = 54.
  Như vậy muốn có tổng 90 thì trong các số hạng phải có một hoặc hai số là số có hai chữ số. Nếu số có hai chữ số đó là 87 hoặc 76 mà 87 > 54, 76 > 54 nên không thể được. Nếu số có hai chữ số là 65; 65 + 36 – 6 – 5 = 90, ta có thể điền:
  8 + 7 + 65 + 4 + 3 + 2 + 1 – 90.
  Nếu số có hai chữ số là 54 thì cũng không thể có tổng là 90 được vì 54 + 36 – 5 – 4 < 90
  Nếu số có hai chữ số là 43 ; 43 < 54 nên cũng không thể được. Nếu trong tổng có 2 số có hai chữ số là 43 và 21 thì ta có 43 + 21 – (4 + 3 + 2 + 1) = 54. Như vậy ta có thể điền:
  8 + 7 + 6 + 5 + 43 + 21 = 90.
   xin hn ạ

  Trả lời

Viết một bình luận