Môn Toán Lớp 5: hai thành phố A và B cách nhau 63 km. Lúc 8 giờ một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 42km/h. Hỏi một ô tô cũng đi từ A với vận tốc 50,4

Môn Toán Lớp 5: hai thành phố A và B cách nhau 63 km. Lúc 8 giờ một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 42km/h. Hỏi một ô tô cũng đi từ A với vận tốc 50,4

Môn Toán Lớp 5: hai thành phố A và B cách nhau 63 km. Lúc 8 giờ một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 42km/h. Hỏi một ô tô cũng đi từ A với vận tốc 50,4km/h phải khởi hành lúc mấy giờ để đến B cùng một lúc với xe máy?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: hai thành phố A và B cách nhau 63 km. Lúc 8 giờ một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 42km/h. Hỏi một ô tô cũng đi từ A với vận tốc 50,4”

 1. Giải đáp: 8 giờ 15 phút
   Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thời gian xe máy đi từ TP. A đến TP. B là :
  63:42=1,5 giờ
  Đổi 1,5 giờ = 1 giờ 30 phút
  Thời gian để 2 xe đến TP. B là :
  8 giờ + 1 giờ 30 phút = 9 giờ 30 phút
  Thời gian để ô tô đi từ TP. A đến thành phố TP. B là :
  63:50,4=1,25 giờ
  Đổi 1,25 giờ = 1 giờ 15 phút
  Ô tô phải khởi hành lúc số giờ để đến TP. B cùng một lúc với xe máy là :
  9 giờ 30 phút – 1 giờ 15 phút = 8 giờ 15 phút
  Đáp số : 8 giờ 15 phút

  Trả lời
 2. @Linh3782142
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thời gian xe máy đi từ thành phố A đến thành phố B là:
  63:42=1,5 (giờ)
  Đổi: 1,5 giờ = 1 giờ 30 phút
  Thời gian để 2 xe đến thành phố B là:
  8 giờ + 1 giờ 30 phút = 9 giờ 30 phút
  Thời gian để ô tô đi từ thành phố A đến thành phố B là:
  63:50,4=1,25 (giờ)
  Đổi: 1,25 giờ = 1 giờ 15 phút
  Ô tô phải khởi hành lúc:
  9 giờ 30 phút – 1 giờ 15 phút = 8 giờ 15 phút
  Đáp số: 8 giờ 15 phút

  Trả lời

Viết một bình luận