Môn Toán Lớp 5: diện tích một mặt của hình lập phương là 36 cm vuông Tính cạnh của hình lập phương đó

Môn Toán Lớp 5: diện tích một mặt của hình lập phương là 36 cm vuông Tính cạnh của hình lập phương đó

Môn Toán Lớp 5: diện tích một mặt của hình lập phương là 36 cm vuông Tính cạnh của hình lập phương đóViết một bình luận