Môn Toán Lớp 5: Diện tích một khu vườn trồng vải được mở rộng thêm 25% so với ban đầu, do thời tiết khắc nghiệt nên năng suất giả

Môn Toán Lớp 5: Diện tích một khu vườn trồng vải được mở rộng thêm 25% so với ban đầu, do thời tiết khắc nghiệt nên năng suất giả

Môn Toán Lớp 5: Diện tích một khu vườn trồng vải được mở rộng thêm 25% so với ban đầu, do thời tiết khắc nghiệt nên năng suất giảm đi 25% so với điều kiện bình thường. Hỏi sản lượng vải sau khi mở rộng vườn tăng lên hay giảm đi so với trước đó bao nhiêu phần trăm?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Diện tích một khu vườn trồng vải được mở rộng thêm 25% so với ban đầu, do thời tiết khắc nghiệt nên năng suất giả”

 1. Diện tích khu vườn trồng vải sau khi tăng thêm là :
  100% + 25% = 125%
  Năng suất bị giảm đi là :
  125 : 100 xx 25 = 31,25%
  Năng suất còn lại là :
  125% – 31,25% = 93,75%
  Năng suất đã bị giảm là :
  100% – 93,75% = 6,25%
  Đáp số : 6,25%
   

  Trả lời
 2.             Bài giải
  Diện tích khu vườn trồng vải sau khi tăng thêm là :
      100% + 25% = 125%
  Năng suất bị giảm đi là :
      125 : 100 xx 25 = 31,25%
  Năng suất còn lại là :
     125% – 31,25% = 93,75%
  Như vậy, năng suất đã bị giảm :
      100% – 93,75% = 6,25%
              Đáp số : 6,25%

  Trả lời

Viết một bình luận