Môn Toán Lớp 5: đặt tính rồi tính 34 phút 10 giây : 5 các bạn làm cột dọc nhé

Môn Toán Lớp 5: đặt tính rồi tính 34 phút 10 giây : 5 các bạn làm cột dọc nhé

Môn Toán Lớp 5: đặt tính rồi tính
34 phút 10 giây : 5
các bạn làm cột dọc nhé

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: đặt tính rồi tính 34 phút 10 giây : 5 các bạn làm cột dọc nhé”

 1. Giải đáp:
   6 phút 50 giây
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                          34 phút 10 giây |5      
                          4 phút                | 6 phút 50  giây 
                          4 phút = 240 giây 
                          250 giây 
                             00 
                                0  giây 

  Trả lời

Viết một bình luận