Môn Toán Lớp 5: Dân số xã A đầu năm 2014 là 10 000 người. Với tỉ lệ tăng dân số mỗi năm là 2% thì đến năm 2016 số dân xã A sẽ là bao nhiêu người? Giúp

Môn Toán Lớp 5: Dân số xã A đầu năm 2014 là 10 000 người. Với tỉ lệ tăng dân số mỗi năm là 2% thì đến năm 2016 số dân xã A sẽ là bao nhiêu người? Giúp

Môn Toán Lớp 5: Dân số xã A đầu năm 2014 là 10 000 người. Với tỉ lệ tăng dân số mỗi năm là 2% thì đến năm 2016 số dân xã A sẽ là bao nhiêu người?
Giúp mình với ạ !

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Dân số xã A đầu năm 2014 là 10 000 người. Với tỉ lệ tăng dân số mỗi năm là 2% thì đến năm 2016 số dân xã A sẽ là bao nhiêu người? Giúp”

 1. Mỗi năm tăng số người là
  10000*2:100=200 người
  Năm 2014 đến năm 2016 có số năm là
  2016-2014=2 năm
  Số dân tăng trong 2 năm là
  200*2=400 người
  Số dân của xả a có sau 2 năm là
  10000+400=10400 người
  Đs

  Trả lời
 2. $#Ben$
  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Sau năm 2014 dân số xã A tăng thêm là:
  10 000xx2%=200 (người)
  Dân số xã A cuối năm 2014 là:
  10 000+200=10 200 (người)
  Sau năm 2015 dân số xã A tăng thêm là:
  10 200xx2% = 204 (người)
  Vậy đến năm 2016 dân số xã A có là:
  10 200+204=10 404 (người)
  Đán số: …

  Trả lời

Viết một bình luận