Môn Toán Lớp 5: Có tất cả 1800 viên gạch như nhau được xếp thành hai chồng gạch . Chồng thứ nhất có thể tích bằng 2/3 thể tích chồng gạch thứ hai . Hỏi

Môn Toán Lớp 5: Có tất cả 1800 viên gạch như nhau được xếp thành hai chồng gạch . Chồng thứ nhất có thể tích bằng 2/3 thể tích chồng gạch thứ hai . Hỏi

Môn Toán Lớp 5: Có tất cả 1800 viên gạch như nhau được xếp thành hai chồng gạch . Chồng thứ nhất có thể tích bằng 2/3 thể tích chồng gạch thứ hai . Hỏi mỗi chồng gạch có thể tích bao nhiêu mét khối , biết rằng thể tích mỗi viên là 1 dm3 .
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm