Môn Toán Lớp 5: Cho hình thang ABCD có đáy lớn là 18 cm,đáy bé là 12 cm,chiều cao bằng 2 over 5 tổng hai đáy. a,Tính diện tích hình thang ABCD b,Kéo

Môn Toán Lớp 5: Cho hình thang ABCD có đáy lớn là 18 cm,đáy bé là 12 cm,chiều cao bằng 2 over 5 tổng hai đáy. a,Tính diện tích hình thang ABCD b,Kéo

Môn Toán Lớp 5: Cho hình thang ABCD có đáy lớn là 18 cm,đáy bé là 12 cm,chiều cao bằng 2 over 5 tổng hai đáy. a,Tính diện tích hình thang ABCD b,Kéo dài đáy DC về phía C một đoạn 5 cm thì diện tích hình thang ABCD tăng thêm bao nhiêu cm2

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Cho hình thang ABCD có đáy lớn là 18 cm,đáy bé là 12 cm,chiều cao bằng 2 over 5 tổng hai đáy. a,Tính diện tích hình thang ABCD b,Kéo”

 1. Chiều cao hình thang ABCD là :
        (18 + 12) xx 2/5 = 6 (cm)
  a, Diện tích hình thang ABCD là:
       (18 + 12) xx 6 : 2 = 90 (cm²)
  b)  Nếu kéo dài cạnh DC thêm 5 cm thì đáy lớn mới là:
       18 + 5 = 23 (cm)
  Diện tích hình thang ABCD mới  là:
       (18 + 23 ) xx 6 : 2 = 123 (cm²)
  Diện tích hình thang ABCD tăng thêm số cm² là:
        123 – 90 = 33 (cm²)
       

  Trả lời

Viết một bình luận