Môn Toán Lớp 5: Câu 3: (1 điểm) Cho hình lập phương M có cạnh bằng 45dm. a) Diện tích xung quanh của hình lập phương M là: A. 810dm2 B. 81

Môn Toán Lớp 5: Câu 3: (1 điểm) Cho hình lập phương M có cạnh bằng 45dm. a) Diện tích xung quanh của hình lập phương M là: A. 810dm2 B. 81

Môn Toán Lớp 5: Câu 3: (1 điểm) Cho hình lập phương M có cạnh bằng 45dm.
a) Diện tích xung quanh của hình lập phương M là:
A. 810dm2 B. 8100dm3 C. 810dm3 D. 8100dm2
b) Thể tích của hình lập phương M có đơn vị đo mét khối là :
A. 911,25dm3 B. 91,125m3 C. 911,25m3 D. 91,125dm3
II. TỰ LUẬN: 7 điểm
Câu 4: (1 điểm) Tính giá trị biểu thức:
a) 45,75 + 25,5 × 3,5 – 35 b) 166,32 : 46,2 + 16 × 0,4
Câu 5: (1 điểm) Tìm x.
a) x × 8,3 = 46,08 + 0,4 b) 35,7 : x = 5,1 : 2
Câu 6: Một cái hộp bằng nhựa không có nắp có chiều dài 20cm, chiều rộng 15cm và chiều cao 12cm.
a) Tính diện tích nhựa đủ để làm hộp đó ?
b) Tính thể tích nước trong hộp nếu chỉ đổ nước bằng 75% chiều cao của hộp ?
Câu 7: (1 điểm) Bạn Hùng đi xe đạp với vận tốc 12km/giờ đến trường và đi hết 15 phút. Tính quãng đường từ nhà bạn Hùng đến trường ?
Câu 8: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:
45,34 × 111 =…………………………………………………………………………………………………..
GIÚP MN VỚI ;-;

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Câu 3: (1 điểm) Cho hình lập phương M có cạnh bằng 45dm. a) Diện tích xung quanh của hình lập phương M là: A. 810dm2 B. 81”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)Diện tích xung quanh của HLP M là : 
  (45 x 45 ) x 4 = 8100(dm²)
  ⇒D
  b) Thể tích của khối HLP M là : 
  45 x 45 x45 = 91125 ( dm³)
        Đổi 91125 dm³ = 91,125 m³
  ⇒B
  II. Tự Luận.
  Câu 4 :
  a) 45,75 + 25,5 x 3,5 -35
   = 45,75 + 89,25 -35
   = 135 -35
  =100
  b) 166,32 : 46,2 +16 x 0,4
   = 36 +6,4
   =42,4
  Câu 5 :
  a) x × 8,3 = 46,08+0,4
      x × 8,3 = 46,48
               x = 46,48 : 8,3 =5,6
           ⇒ x = 5,6
  Vậy x= 5,6
  b)35,7 : x = 5,1 : 2 
     35,7 : x = 2,55
              x = 35,7 : 2,55
          ⇒ x = 14
  Vậy x = 14
  Câu 6 :
  Diện tích nhựa đủ để làm hộp đó là : 
  (20+15) x 2 x 12 + 20 x 15 = 1140 ( cm²)
  Chiều cao của nước trong hộp là : 
  12 : 100 x 75 = 9 (cm)
  Thể tích nước trong hộp là: 
  9 x 15 x 20 = 2700 (cm³)
             Đáp số : a) 1140 cm²
                           b) 2700 cm³
  Câu 7:
  Đổi 15 phút = $\frac{1}{4}$ 
  Quãng đường từ nhà bạn Hùng đến trường dài số km là : 
  12 x $\frac{1}{4}$ = 3 (km)
                                Đáp số : 3km
  Câu 8 : 
  45,34 x 111
  = 45,34 x 100 + 10 + 1
  = 45,34 x 100 = 4534
  = 45,34 x 10 = 453,4
  = 45,34 x 1 = 45,34
  = 4534 + 453,4 +45,34 = 5032,74
  @leducminh1506
  #Hoidap247

  Trả lời

Viết một bình luận