Môn Toán Lớp 5: Bài 5: Trong một bình thí nghiệm nuôi một loại vi khuẩn mà cứ sau 2 giây nó lại tự nhân đôi 1 lần. Ban đầu có 1 con vi khuẩn trong bình

Môn Toán Lớp 5: Bài 5: Trong một bình thí nghiệm nuôi một loại vi khuẩn mà cứ sau 2 giây nó lại tự nhân đôi 1 lần. Ban đầu có 1 con vi khuẩn trong bình

Môn Toán Lớp 5: Bài 5: Trong một bình thí nghiệm nuôi một loại vi khuẩn mà cứ sau 2 giây nó lại tự nhân đôi 1 lần. Ban đầu có 1 con vi khuẩn trong bình và 2 phút sau bình đã có đầy vi khuẩn. Hỏi sau thời gian bao lâu thì lượng vi khuẩn chiếm nửa bình đó? *

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Bài 5: Trong một bình thí nghiệm nuôi một loại vi khuẩn mà cứ sau 2 giây nó lại tự nhân đôi 1 lần. Ban đầu có 1 con vi khuẩn trong bình”

Viết một bình luận