Môn Toán Lớp 5: Bài 4 : Một cửa hàng định bán một chiếc cặp là 450 000 đồng. Nhân dịp khai giảng năm học mới, cửa hàng giảm giá 10%. Hỏi giá của chiếc

Môn Toán Lớp 5: Bài 4 : Một cửa hàng định bán một chiếc cặp là 450 000 đồng. Nhân dịp khai giảng năm học mới, cửa hàng giảm giá 10%. Hỏi giá của chiếc

Môn Toán Lớp 5: Bài 4 : Một cửa hàng định bán một chiếc cặp là 450 000 đồng. Nhân dịp khai giảng năm học mới, cửa hàng giảm giá 10%. Hỏi giá của chiếc cặp sau khi giảm giá là bao nhiêu tiền?
Bài 5 :Một bánh xe có bán kính là 0,34m. Hỏi khi bánh xe đó lăn trên mặt đất 500 vòng thì nó đi được bao nhiêu mét?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Bài 4 : Một cửa hàng định bán một chiếc cặp là 450 000 đồng. Nhân dịp khai giảng năm học mới, cửa hàng giảm giá 10%. Hỏi giá của chiếc”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  4) Số tiền chiếc cặp đã giảm là:
            450 000 xx 10% = 45000 (đồng)
  Số tiền chiếc cặp sau khi giảm giá là:
           450 000 – 45 000 = 405000 (đồng)
                   Đáp số: 405000 đồng.
  ________________________________________________________
  5) Chu vi bánh xe hình tròn là:
             2 xx 0,34 xx 3,14 = 2,1352 (m)
  Số mét bánh xe lăn 500 vòng được là:
            2,1342 xx 500 = 1067,6 (m)
                   Đáp số: 1067,6m     

  Trả lời
 2. Bài 4
  Giá của chiếc cặp sau khi giảm giá là :
  450 000 xx (100% – 10%) = 405000 ( đồng )
                         Đáp số : 405000 đồng
  Bài 5
  Chu vi của bánh xe là :
  0,34 xx 2 xx 3,14 = 2,1352 ( m )
  Khi bánh xe lăn trên mặt đất 500 vòng thi nó đi được số mét là :
  2,1352 xx 500 = 1067,6 ( m )
                   Đáp số : 1067,6m
  #dtkc

  Trả lời

Viết một bình luận