Môn Toán Lớp 5: Bài 2: Một đoàn tàu dài 135m, chạy qua một đường hầm với vận tốc 30km/giờ hết nửa phút. Hỏi đường hầm đó dài bao nhiêu?. Hlep đc chứ ạ

Môn Toán Lớp 5: Bài 2: Một đoàn tàu dài 135m, chạy qua một đường hầm với vận tốc 30km/giờ hết nửa phút. Hỏi đường hầm đó dài bao nhiêu?. Hlep đc chứ ạ

Môn Toán Lớp 5: Bài 2: Một đoàn tàu dài 135m, chạy qua một đường hầm với vận tốc 30km/giờ hết nửa phút. Hỏi đường hầm đó dài bao nhiêu?.
Hlep đc chứ ạ mng ? Pls ah :<Viết một bình luận

test_ai