Môn Toán Lớp 5: Bài 1: Một ô tô đi từ A lúc 6 giờ và đến tỉnh B lúc 9 giờ 45 phút. Ô tô đi với vận tốc 52km/giờ và nghỉ lại dọc đường mất 15 phút. Tính

Môn Toán Lớp 5: Bài 1: Một ô tô đi từ A lúc 6 giờ và đến tỉnh B lúc 9 giờ 45 phút. Ô tô đi với vận tốc 52km/giờ và nghỉ lại dọc đường mất 15 phút. Tính

Môn Toán Lớp 5: Bài 1: Một ô tô đi từ A lúc 6 giờ và đến tỉnh B lúc 9 giờ 45 phút. Ô tô đi với vận tốc 52km/giờ và nghỉ lại dọc đường mất 15 phút. Tính độ dài quãng đường từ tỉnh A đến đến tỉnh B?
Bài 2: Lúc 8 giờ 30 phút một xe máy khởi hành đi từ A về B với vận tốc 45km/giờ. Đến 10 giờ một ô tô cũng xuất phát từ A đuổi theo xe máy với vận tốc 60km/giờ. Hỏi sau bao lâu ô tô đuổi kịp xe máy?Viết một bình luận