Môn Toán Lớp 5: Bài 1 : Lúc 8h20phut một ca nô đi ngược dòng từ B đến A. Vận tốc của ca nô khi nước lặng là 20,5km/giờ, vận tốc dòng nước là 2,2km/giờ.

Môn Toán Lớp 5: Bài 1 : Lúc 8h20phut một ca nô đi ngược dòng từ B đến A. Vận tốc của ca nô khi nước lặng là 20,5km/giờ, vận tốc dòng nước là 2,2km/giờ.

Môn Toán Lớp 5: Bài 1 : Lúc 8h20phut một ca nô đi ngược dòng từ B đến A. Vận tốc của ca nô khi nước lặng là 20,5km/giờ, vận tốc dòng nước là 2,2km/giờ. Tính độ dài quãng sông AB.
Bài 2 : Một đội công nhân ngày đầu sửa được 245m đường, ngày thứ hai sửa được số mét đường bằng 3/5 ngày đầu, ngày thứ 3 sửa được số mét đường bằng trung bình cộng của 2 ngày đầu. Hỏi cả 3 ngày đội công nhân sửa được bao nhiêu mét đường ?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Bài 1 : Lúc 8h20phut một ca nô đi ngược dòng từ B đến A. Vận tốc của ca nô khi nước lặng là 20,5km/giờ, vận tốc dòng nước là 2,2km/giờ.”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 1:
  Sau mỗi giờ, ca nô gần thuyền là :
                         20,5 + 4,5 = 25 ( km )
  Thời gian để thuyền gặp ca nô là :
                         42 : 25 = 1,68 ( giờ )
  Đổi 1,68 giờ = 1 giờ 40 phút 48 giây
  Thời gian lúc ca nô và thuyền gặp nhau là :
                          8 giờ 20 phút + 1 giờ 40 phút 48 giây = 10 giờ 48 giây 
  Chỗ gặp nhau cách B là :
                          42 – 4,5 x 1,68 = 40,22 ( km )
                                            Đáp số : ….
  Bài 2: 
  Ngày thứ 2 sửa được: 
          245 : 5 x 3 = 147 ( m )
  Ngày thứ 3 sửa được:
         ( 245 + 147) : 2 = 196 ( m )
  Cả 3 ngày sửa được:
          245 + 147 + 196 = 588 ( m )
             Đáp số: 588 m
  #volkumos

  Trả lời
 2. 1.Cách giải :
  – Sau mỗi giờ, ca nô gần thuyền số km là :
                         20,5 + 4,5 = 25 ( km )
  – Thời gian để thuyền gặp ca nô là :
                         42 : 25 = 1,68 ( giờ )
  – Đổi 1,68 giờ = 1 giờ 40 phút 48 giây
  – Thời gian lúc ca nô và thuyền gặp nhau là :
                          8 giờ 20 phút + 1 giờ 40 phút 48 giây = 10 giờ 48 giây 
  – Chỗ gặp nhau cách B số km là :
                          42 – 4,5 x 1,68 = 40 , 22 ( km )
                                            Đáp số : 10 giờ 48 giây 
                                                           40 , 22 ( km )
   2.cach giai

  mon-toan-lop-5-bai-1-luc-8h20phut-mot-ca-no-di-nguoc-dong-tu-b-den-a-van-toc-cua-ca-no-khi-nuoc

  Trả lời

Viết một bình luận