Môn Toán Lớp 5: Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm 1,5 giờ = …… phút 300 giây = …. giờ 2 giờ 15 phút = ….gi

Môn Toán Lớp 5: Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm 1,5 giờ = …… phút 300 giây = …. giờ 2 giờ 15 phút = ….gi

Môn Toán Lớp 5: Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm
1,5 giờ = …… phút 300 giây = …. giờ

2 giờ 15 phút = ….giờ 1,5 giờ = …… phút

0,75 ngày = ….. phút 360 giây = …. giờ
2 giờ 15 phút = giờ 1/4 giờ = ………. phút
5/6 phút = ….. giây 1/3 ngày = ………… phút
7/10 phút = …. giây
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm