Môn Toán Lớp 5: bác tư trồng hoa trong một khu vườn hình thang có đáy lớn 32m đáy bé ngắn hơn đáy lớn 8m và chiều cao bằng một nửa đáy lớn . hỏi khu v

Môn Toán Lớp 5: bác tư trồng hoa trong một khu vườn hình thang có đáy lớn 32m đáy bé ngắn hơn đáy lớn 8m và chiều cao bằng một nửa đáy lớn . hỏi khu v

Môn Toán Lớp 5: bác tư trồng hoa trong một khu vườn hình thang có đáy lớn 32m đáy bé ngắn hơn đáy lớn 8m và chiều cao bằng một nửa đáy lớn . hỏi khu vườn đó có diện tích bao nhiêu m
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm