Môn Toán Lớp 5: An ,Bình ,Chi sưu tầm được 108 cái tem .Nếu An cho Bình 10 cái ,Bình cho Chi 8 cái thì số tem của 3 bạn bằng nhau .Hỏi lức đầu mỗi bạn

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 5: An ,Bình ,Chi sưu tầm được 108 cái tem .Nếu An cho Bình 10 cái ,Bình cho Chi 8 cái thì số tem của 3 bạn bằng nhau .Hỏi lức đầu mỗi bạn sưu tầm được bao nhiêu cái tem ?

Trả Lời

 1. Lời giải :
   Số tem mỗi bạn có sau khi cho nhau là :
      108 : 3 = 36 ( cái tem )
    Lúc đầu An có số tem là :
      36 + 10 = 46 ( cái tem )
    Lúc đầu Bình có số tem là :
      36 – 10 + 8 = 34 ( cái tem )
    Lúc đầu Chi có số tem là :
      36 – 8 = 28 ( cái tem )
  Đáp số : An : 46 cái tem
                Bình : 34 cái tem 
                Chi : 28 cái tem 
  _________
  # Chi
   

  Trả lời
 2. Bài giải :
  Chi có tem là :
     108:3 -8 = 28 ( cái )
   Bình có số tem là :
     108 : 3 -10 +8 =34(cái )
    An có số tem là :
      108 – (28 +34 )=46 ( cái )
                                   Đáp số : Chi :28 cái tem 
                                                  Bình :34 cái tem 
                                                   An : 46 cái tem
  @quynhnhu3812
  #Hỏi đáp 247
  #Như
   

  Trả lời

Viết một bình luận