Môn Toán Lớp 5: 56789m vuông=….dam vuông……m vuông

Môn Toán Lớp 5: 56789m vuông=….dam vuông……m vuông

Môn Toán Lớp 5: 56789m vuông=….dam vuông……m vuông

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 56789m vuông=….dam vuông……m vuông”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  56 789m^2 = 56 700 m^2 + 89 m^2
  = 56 700 : 100 dam^2 + 89 m^2
  = 567 dam^2 + 89 m^2
  = 567 dam^2 89 m^2
  @ Vì 1 dam^2 = 100 m^2
  Vậy 56 789 m^2 = 567 dam^2 89 m^2

  Trả lời

Viết một bình luận