Môn Toán Lớp 5: 5/8 viết dưới dạng số thập phân là ?

Môn Toán Lớp 5: 5/8 viết dưới dạng số thập phân là ?

Môn Toán Lớp 5: 5/8 viết dưới dạng số thập phân là ?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 5/8 viết dưới dạng số thập phân là ?”

Viết một bình luận