Môn Toán Lớp 5: 2.có bao nhiêu số có 4 chữ số ko chia hết cho 3.

Môn Toán Lớp 5: 2.có bao nhiêu số có 4 chữ số ko chia hết cho 3.

Môn Toán Lớp 5: 2.có bao nhiêu số có 4 chữ số ko chia hết cho 3.

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 2.có bao nhiêu số có 4 chữ số ko chia hết cho 3.”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số các số có 4 chữ số là :
     ( 9999 – 1000 ) : 1 + 1 = 9000 ( số )
  Số các số có 4 chữ số chia hết cho 3 là : 
     ( 9999 – 1002 ) : 3 + 1 = 3000 ( số )
  Số các số có 4 chữ số ko chia hết cho 3 là :
     9000 – 3000 = 6000 ( số )
                        Đáp số : 6000 số
  @ Đồng

  Trả lời

Viết một bình luận