Môn Toán Lớp 5: 1. 9/14 x y = 7/14 2. Quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài 150km. Ô tô đi từ A đến B với vận tốc 45km/giờ và cùng lúc đó xe máy đi từ

Môn Toán Lớp 5: 1. 9/14 x y = 7/14 2. Quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài 150km. Ô tô đi từ A đến B với vận tốc 45km/giờ và cùng lúc đó xe máy đi từ

Môn Toán Lớp 5: 1. 9/14 x y = 7/14
2. Quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài 150km. Ô tô đi từ A đến B với vận tốc 45km/giờ và cùng lúc đó xe máy đi từ B về A với vận tốc bằng 2/3 vận tốc của ô tô. Hỏi sau bao lâu thì ô tô và xe máy gặp nhau?
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm