Môn Toán Lớp 5: 1. 9/14 x y = 7/14 2. Quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài 150km. Ô tô đi từ A đến B với vận tốc 45km/giờ và cùng lúc đó xe máy đi từ

Môn Toán Lớp 5: 1. 9/14 x y = 7/14 2. Quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài 150km. Ô tô đi từ A đến B với vận tốc 45km/giờ và cùng lúc đó xe máy đi từ

Môn Toán Lớp 5: 1. 9/14 x y = 7/14
2. Quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài 150km. Ô tô đi từ A đến B với vận tốc 45km/giờ và cùng lúc đó xe máy đi từ B về A với vận tốc bằng 2/3 vận tốc của ô tô. Hỏi sau bao lâu thì ô tô và xe máy gặp nhau?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 1. 9/14 x y = 7/14 2. Quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài 150km. Ô tô đi từ A đến B với vận tốc 45km/giờ và cùng lúc đó xe máy đi từ”

 1. 1.
  9/14×y=7/14
             y = 7/14:9/14
             y = 7/14xx14/9
             y = 7/9
  2.
  Vận tốc xe máy là:
  45xx2/3=30 (km/giờ)
  Thời gian để hai xe gặp nhau là:
  150: (45+30)=2 (giờ)
                             Đáp số : 2 giờ
  $\text{#Akarui<3}$

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 1:
  9/14×y=7/14
  y=7/14:9/14
  y=7/9
  Vậy y=7/9
  Bài 2:
  Vận tốc của xe máy là:
  45xx2/3=30(km / giờ)
  Ô tô và xe máy gặp nhau sau:
  150:(45+30)=2(giờ)
  Đáp số: 2 giờ

  Trả lời

Viết một bình luận