Môn Toán Lớp 5: 1.5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 190 phút = … giờ … phút 125 giây = … phút … giây 260 giây = … phút … giây 1.6. Viết số thích hợp

Môn Toán Lớp 5: 1.5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 190 phút = … giờ … phút 125 giây = … phút … giây 260 giây = … phút … giây 1.6. Viết số thích hợp

Môn Toán Lớp 5: 1.5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
190 phút = … giờ … phút
125 giây = … phút … giây
260 giây = … phút … giây
1.6. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
3 phút 25 giây = … giây
6 giờ 20 phút = … phút
30 phút 30 giây = … giây
213 năm = … thế kỉ … năm
56 ngày = … tháng … ngày
72 giờ = … ngày … giờ
5 ngày 3 giờ = … giờ
3 năm 8 tháng = … tháng
9 năm 9 tháng = … tháng

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 1.5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 190 phút = … giờ … phút 125 giây = … phút … giây 260 giây = … phút … giây 1.6. Viết số thích hợp”

 1. 1.5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
  190 phút = 3 giờ 10 phút
  125 giây = 2 phút 5 giây
  260 giây = 4 phút 20 giây
  1.6. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
  3 phút 25 giây = 205 giây
  6 giờ 20 phút = 380 phút
  30 phút 30 giây = 1830 giây
  213 năm = 2 thế kỉ 13 năm
  56 ngày = 1 tháng 25 ngày hoặc 1 tháng 26 ngày
  72 giờ = 3 ngày 0 giờ
  5 ngày 3 giờ = 123 giờ
  3 năm 8 tháng = 44 tháng
  9 năm 9 tháng = 117 tháng
  Mình gửi nha nếu bạn thấy hay thì vote mình 5 sao nha. Thanks !!!

  Trả lời
 2.  1.5)
   190 phút = 3 giờ 10 phút
   125 giây = 2 phút 5 giây
   260 giây = 4 phút 20 giây
   1.6)
   3 phút 25 giây = 205 giây
   6 giờ 20 phút = 320 phút
   30 phút 30 giây =1830 giây
   213 năm = 2 thế kỉ 13 giây
   56 ngày = 1 tháng 26 ngày
   72 giờ = 3 ngày 0 giờ
   5 ngày 3 giờ =123 giờ
   3 năm 8 tháng = 44 tháng
   9 năm 9 tháng =117 tháng

  Trả lời

Viết một bình luận