Môn Toán Lớp 5: 1.5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 190 phút = … giờ … phút 125 giây = … phút … giây 260 giây = … phút … giây 1.6. Viết số thích hợp

Môn Toán Lớp 5: 1.5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 190 phút = … giờ … phút 125 giây = … phút … giây 260 giây = … phút … giây 1.6. Viết số thích hợp

Môn Toán Lớp 5: 1.5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
190 phút = … giờ … phút
125 giây = … phút … giây
260 giây = … phút … giây
1.6. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
3 phút 25 giây = … giây
6 giờ 20 phút = … phút
30 phút 30 giây = … giây
213 năm = … thế kỉ … năm
56 ngày = … tháng … ngày
72 giờ = … ngày … giờ
5 ngày 3 giờ = … giờ
3 năm 8 tháng = … tháng
9 năm 9 tháng = … tháng
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm