Môn Toán Lớp 4: Trong một buổi lễ, đội nhảy lớp 4A tham gia nhảy. Ly đếm và nhận ra rằng bên trái và bên phải của mình đều có 4 người đang nhảy, ngoài

Môn Toán Lớp 4: Trong một buổi lễ, đội nhảy lớp 4A tham gia nhảy. Ly đếm và nhận ra rằng bên trái và bên phải của mình đều có 4 người đang nhảy, ngoài

Môn Toán Lớp 4: Trong một buổi lễ, đội nhảy lớp 4A tham gia nhảy. Ly đếm và nhận ra rằng bên trái và bên phải của mình đều có 4 người đang nhảy, ngoài ra đội nhả xếp thành bốn hàng, mỗi hàng có số lượng bạn đứng bằng nhau. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn tham gia đội nhảy lớp 4A?
Mk mới chơi hoidap nên mk viết sai đề bài các bạn bảo mk nhé

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Trong một buổi lễ, đội nhảy lớp 4A tham gia nhảy. Ly đếm và nhận ra rằng bên trái và bên phải của mình đều có 4 người đang nhảy, ngoài”

 1.                                                                 Bài giải
  Ly đếm và nhận ra rằng bên trái và bên phải của mình đều có 4 người đang nhảy nên hàng của Ly đang đứng gồm số bạn là:
  4 + 4 + 1 = 9 (bạn)
  Số bạn tham gia đội nhảy lớp 4A là:
  9 xx 4 = 36 (bạn)
             Đáp số: 36 bạn
   

  Trả lời

Viết một bình luận