Môn Toán Lớp 4: Tìm một số biết rằng khi chia số đó cho 67 thì dư 14, chia cho 64 thì dư 38, thương của hai phép chia bằng nhau. Ai trả lời đầu tiên mì

Môn Toán Lớp 4: Tìm một số biết rằng khi chia số đó cho 67 thì dư 14, chia cho 64 thì dư 38, thương của hai phép chia bằng nhau. Ai trả lời đầu tiên mì

Môn Toán Lớp 4: Tìm một số biết rằng khi chia số đó cho 67 thì dư 14, chia cho 64 thì dư 38, thương của hai phép chia bằng nhau.
Ai trả lời đầu tiên mình vote 5 sao nhé
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm