Môn Toán Lớp 4: số A bằng 1/2 số B số B bằng 3/4 số C số C hơn số A là 40 đơn vị tìm mỗi số

Môn Toán Lớp 4: số A bằng 1/2 số B số B bằng 3/4 số C số C hơn số A là 40 đơn vị tìm mỗi số

Môn Toán Lớp 4: số A bằng 1/2 số B số B bằng 3/4 số C số C hơn số A là 40 đơn vị tìm mỗi số

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: số A bằng 1/2 số B số B bằng 3/4 số C số C hơn số A là 40 đơn vị tìm mỗi số”

 1. Giải đáp: A:120 B:240 C:160
   
  Lời giải và giải thích chi tiết :
                                                                         Giaỉ:
  Xem số A là 3 phần thì số C là 4 phần như thế
  Tổng số phần bằng nhau là : 4-3=1(phần)
  Số A là : 40: 1 nhân 3 =120
  Số B là:    120nhân 2=240
  Số C là: 40 : 1 nhân 4 =160
          ĐS : A :120
                 B :240
                 C :160

  Trả lời

Viết một bình luận