Môn Toán Lớp 4: Số 1010101 viết dưới dạng nhị phân là số nào cách mã hóa nhị phân.

Môn Toán Lớp 4: Số 1010101 viết dưới dạng nhị phân là số nào cách mã hóa nhị phân.

Môn Toán Lớp 4: Số 1010101 viết dưới dạng nhị phân là số nào cách mã hóa nhị phân.

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Số 1010101 viết dưới dạng nhị phân là số nào cách mã hóa nhị phân.”

 1. 1010101_(10)=?_2\text{ (Cơ số 10 sang cơ số 2)} 
  1010101|2=505050\text{ dư 1 }
  \ 505050|2=252525\text{ dư 0} 
  \ \ 252525|2=126262\text{ dư 1}
  \ \ \ 126262|2=63131\text{ dư 0}
  \ \ \ \ 63131|2=31565\text{ dư 1}
  \ \ \ \ \ 31565|2=15782\text{ dư 1}
  \ \ \ \ \ \15782|2=7891\text{ dư 0}
  \ \ \ \ \ \ \7891|2=3945\text{ dư 1}
  \ \ \ \ \ \ \ \3945|2=1972\text{ dư 1}
  \ \ \ \ \ \ \ \ \ 1972|2=986\text{ dư 0}
  \ \ \ \ \ \ \ \ \ \986|2=493\text{ dư 0}
  \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \493|2=246\text{ dư 1}
  \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \246|2=123\text{ dư 0}
  \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \123|2=61\text{ dư 1}
  \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \61|2=30\text{ dư 1}
  \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \30|2=15\text{ dư 0}
  \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \15|2=7\text{ dư 1}
  \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \7|2=3\text{ dư 1}
  \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \3|2=1\text{ dư 1}
  \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \1|2=0\text{ dư 1}
  \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \0|2=xx
  $-\text{Đọc số dư từ dưới lên, ta có : }1010101_{10}=11110110100110110101_2$
  – Phương pháp : chia số n cho 2 liên tục, cho đến khi nào n=0 thì dừng, đồng thời mỗi lần chia, ta lấy số dư
  – Cách chia lấy dư trên máy tính cầm tay Casio 570 VN Plus : Mở máy, bấm Mode + 4, sau đó bấm chia như bình thường, nó sẽ hiển thị số nguyên mà không hiển thị phần dư, ta chỉ cần xem số n lúc chia là chẵn hay lẻ mà ghi phần nguyên, với n chẵn thì dư là 0, và ngược lại

  Trả lời

Viết một bình luận