Môn Toán Lớp 4: Tổng độ dài cạnh đáy và chiều cao tương ứng của hình bình hành là 9dm. Chiều cao ngắn hơn cạnh đáy 4cm. Tính diện tích hình bình hàn

Môn Toán Lớp 4: Tổng độ dài cạnh đáy và chiều cao tương ứng của hình bình hành là 9dm. Chiều cao ngắn hơn cạnh đáy 4cm. Tính diện tích hình bình hàn

Môn Toán Lớp 4:

Tổng độ dài cạnh đáy và chiều cao tương ứng của hình bình hành là 9dm. Chiều cao ngắn hơn cạnh đáy 4cm. Tính diện tích hình bình hành đó
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm