Môn Toán Lớp 4: Năm 2010 tổng số tuổi của bố và anh Cường là 60 tuổi, bố hơn anh Cường 30 tuổi. Hỏi bố sinh năm bao nhiêu? Anh Cường sinh năm bao n

Môn Toán Lớp 4: Năm 2010 tổng số tuổi của bố và anh Cường là 60 tuổi, bố hơn anh Cường 30 tuổi. Hỏi bố sinh năm bao nhiêu? Anh Cường sinh năm bao n

Môn Toán Lớp 4:

Năm 2010 tổng số tuổi của bố và anh Cường là 60 tuổi, bố hơn anh Cường 30 tuổi. Hỏi bố sinh năm bao nhiêu? Anh Cường sinh năm bao nhiêu?
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm