Môn Toán Lớp 4: Năm 2010 tổng số tuổi của bố và anh Cường là 60 tuổi, bố hơn anh Cường 30 tuổi. Hỏi bố sinh năm bao nhiêu? Anh Cường sinh năm bao n

Môn Toán Lớp 4: Năm 2010 tổng số tuổi của bố và anh Cường là 60 tuổi, bố hơn anh Cường 30 tuổi. Hỏi bố sinh năm bao nhiêu? Anh Cường sinh năm bao n

Môn Toán Lớp 4:

Năm 2010 tổng số tuổi của bố và anh Cường là 60 tuổi, bố hơn anh Cường 30 tuổi. Hỏi bố sinh năm bao nhiêu? Anh Cường sinh năm bao nhiêu?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Năm 2010 tổng số tuổi của bố và anh Cường là 60 tuổi, bố hơn anh Cường 30 tuổi. Hỏi bố sinh năm bao nhiêu? Anh Cường sinh năm bao n”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tuổi của bố năm 2010 là:
  (60+30):2=45 (tuổi)
  Tuổi của anh Cường năm 2010 là:
  45-30=15(tuổi)
  Bố sinh năm là:
  2010-45=1965
  Anh Cường sinh năm là:
  2010-15=1995 
          Đáp số: Bố: 1965
                       Anh Cường: 1995
  #cloud

  Trả lời
 2. Số tuổi của bố là:
  (60+30):2=45(tuổi)
  Số tuổi của anh Cường là:
  45-30=15(tuổi)
  Bố sinh năm là:
  2010-45=1965
  Anh Cường sinh năm là:
  2010-15=1995
        Đáp số: 1965 và 1995
   

  Trả lời

Viết một bình luận