Môn Toán Lớp 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật chiều rộng 2/3 chiều dài chứ vi 200m người ta trồng rau bắp cải 1 mét vuông thú được 5 kg rau bắp cải h

Môn Toán Lớp 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật chiều rộng 2/3 chiều dài chứ vi 200m người ta trồng rau bắp cải 1 mét vuông thú được 5 kg rau bắp cải h

Môn Toán Lớp 4:

Một thửa ruộng hình chữ nhật chiều rộng 2/3 chiều dài chứ vi 200m người ta trồng rau bắp cải 1 mét vuông thú được 5 kg rau bắp cải hỏi trên thửa ruộng thủ hoạch được bao nhiêu tạ bắp cải

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật chiều rộng 2/3 chiều dài chứ vi 200m người ta trồng rau bắp cải 1 mét vuông thú được 5 kg rau bắp cải h”

 1. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Nửa chu vi thửa ruộng là : 
  200 : 2 = 100 (m)
  Tổng số phần bằng nhau là :
  2+3 = 5 (phần)
  Chiều rộng là :
     100 : 5 × 2 = 40 (m)
  Chiều dài là :
      100 – 40 = 60 (m)
  Thửa ruộng đó thu hoạch được số tạ rau bắp cải là :
      (60 × 40) × 5 = 12000 (kg)
  Đổi 12000 kg = 120 tạ
  Đáp số : 120 tạ
  ______________________________________
  Công thức tính nửa chu vi là : P : 2
  Trong đó : P là Chu vi

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Nửa chu vi thửa ruộng là
  200:2=100(m)
  Tổng số phần bằng nhau là
  2+3=5 (phần)
  Chiều rộng là
  100:5xx2=40(m)
  Chiều dài là
  100-40=60(m)
  Diện tích hình chữ nhật là
  60xx40=2400(m^2)
  Thu hoạch đc số tạ là
  2400xx5=12000(kg)=12 tạ

  Trả lời

Viết một bình luận