Môn Toán Lớp 4: Một sân bóng hình chữ nhật có chiều dài là 60 m chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. a, Tính diện tích sân bóng đó? b, Ở xung

Môn Toán Lớp 4: Một sân bóng hình chữ nhật có chiều dài là 60 m chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. a, Tính diện tích sân bóng đó? b, Ở xung

Môn Toán Lớp 4:

Một sân bóng hình chữ nhật có chiều dài là 60 m chiều rộng bằng 3/5 chiều dài.

a, Tính diện tích sân bóng đó?

b, Ở xung quanh sân người ta trồng các cọc để giăng lưới cọc nọ cách cọc kia 6 m. Hỏi cần bao nhiêu cái cọc ở xung quanh sân bóng đó

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Một sân bóng hình chữ nhật có chiều dài là 60 m chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. a, Tính diện tích sân bóng đó? b, Ở xung”

 1. Giải đáp:
    Giải
  A, Chiều rộng sân bóng là:
    $60$ x 3/5 = $36$(m)
  Diện tích sân bóng là:
    60 xx 36 = 2160(m^2)
  B, Chu vi sân bóng là:
    (60 + 36) xx 2 = 192(m)
  Số cọc phải dùng là:
   192 : 6 = 32(cái)
               Đáp số: A: $2160$ m^2; B: $32$ cái cọc

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Bài giải
  Hiệu số phần bằng nhau là:
  5 – 3 = 2 (phần)
  Giá trị 1 phần là:
  60 : 2 = 30 (m)
  a) Diện tích sân bóng đó là:
  60 xx 30 = 1800 (m^2)
  b) Ở xung quanh sân người ta trồng các cọc để giăng lưới cọc nọ cách cọc kia 6 m. Vậy ta cần số cái cọc ở xung quanh sân bóng đó là:
  1800 : 6 = 300 (cái cọc)
               Đ/S : a) 1800 m^2
                          b) 300 cái cọc

  Trả lời

Viết một bình luận