Môn Toán Lớp 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có nữa chu vi là 140m chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài tính diện tích mảnh vườn đó

Môn Toán Lớp 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có nữa chu vi là 140m chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài tính diện tích mảnh vườn đó

Môn Toán Lớp 4:

Một mảnh vườn hình chữ nhật có nữa chu vi là 140m chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài tính diện tích mảnh vườn đó

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có nữa chu vi là 140m chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài tính diện tích mảnh vườn đó”

 1. Giải đáp:
  Tổng số phần bằng nhau là:
  2 + 3 = 5 (phần)
  Chiều dài mảnh vườn đó là:
  140 : 5 xx 3 = 84 (m)
  Chiều rộng mảnh vườn đó là:
  140 – 84 = 56 (m)
  Diện tích mảnh vườn đó là:
  84 xx 56 = 4704 (m^2)
  Đáp số: 4704 m^2
   
   

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều rộng: |___|___|     140m
  Chiều dài: |___|___|___|
  Tổng số phần bằng nhau là:
              2 + 3 = 5 ( phần )
  Chiều dài là:
             140 : 5 xx 3 = 84 ( m )
  Chiều rộng là:
             140 – 84 = 56 ( m )
  Diện tích mảnh vườn đó là:
                84xx56=4704(m^2)
                       Đáp số: 4704m^2
  @maris

  Trả lời

Viết một bình luận