Môn Toán Lớp 4: ĐỀ BÀI : MỘT THỬA RUỘNG HÌNH CHỮ NHẬT CÓ NỬA CHU VI LÀ 120m, CHIỀU RỘNG BẰNG 2/3 CHIỀU DÀI . TÍNH DIỆN TÍCH THỬA RUỘNG ĐÓ ?

Môn Toán Lớp 4: ĐỀ BÀI : MỘT THỬA RUỘNG HÌNH CHỮ NHẬT CÓ NỬA CHU VI LÀ 120m, CHIỀU RỘNG BẰNG 2/3 CHIỀU DÀI . TÍNH DIỆN TÍCH THỬA RUỘNG ĐÓ ?

Môn Toán Lớp 4:

ĐỀ BÀI : MỘT THỬA RUỘNG HÌNH CHỮ NHẬT CÓ NỬA CHU VI LÀ 120m, CHIỀU RỘNG BẰNG 2/3 CHIỀU DÀI . TÍNH DIỆN TÍCH THỬA RUỘNG ĐÓ ?

[ LƯU Ý : TÍNH CHIỀU RỘNG TRƯỚC NHA :33]
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm