Môn Toán Lớp 4: A.47 tấn 6 yến =………kg 450 000dm2 =………m2 1. Trung bình cộng của ba số là số bé nhất có 3 chữ số , vậy

Môn Toán Lớp 4: A.47 tấn 6 yến =………kg 450 000dm2 =………m2 1. Trung bình cộng của ba số là số bé nhất có 3 chữ số , vậy

Môn Toán Lớp 4:

A.47 tấn 6 yến =………kg

450 000dm2 =………m2

1. Trung bình cộng của ba số là số bé nhất có 3 chữ số , vậy tổng của ba số đó là:

2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

4 040 000 =………× 10 000

23 × 100 : 10 =……………

750 000 : 100 =………..

600 000 = 10 ×…………..

8000 : 4 =………….

900 : …………..=100

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: A.47 tấn 6 yến =………kg 450 000dm2 =………m2 1. Trung bình cộng của ba số là số bé nhất có 3 chữ số , vậy”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   A) 47 tấn 6 yến = 4760 kg 
  450 000 dm2 = 4500 m2 
  1.  ( Mik hok biết hoặc sai đề )
  2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
  4 040 000 = 404 x 10 000
  23 x 100 : 10  = 230
  750 000 : 100 = 7500
  600 000 = 10 x 6000
  8000 : 4 = 2000
  900 : 9 = 100 

  Trả lời

Viết một bình luận