Môn Toán Lớp 4: một xí nghiệp sản xuất có 120 công nhân nam và chiếm 48% số công nhân của xí nghiệp. Hỏi xí nghiệp đó có bao nhiêu công nhân?

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 4: một xí nghiệp sản xuất có 120 công nhân nam và chiếm 48% số công nhân của xí nghiệp. Hỏi xí nghiệp đó có bao nhiêu công nhân?

Trả Lời

 1. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Xí nghiệp đó có số công nhân là :
      120 : 48% = 250 (công nhân)
                     Đáp số : 250 công nhân
   Chúc em học tốt nha. Mong em cho anh câu trả lời hay nhất ạ

  Trả lời

Viết một bình luận