Môn Toán Lớp 4: đổi 1 giờ 24 phút=……. giờ A.7/4 B.1/4 C. 5/4 D.13/4 Ko cần giải thích chỉ việc ghi đáp án thôi chất lượng

Môn Toán Lớp 4: đổi 1 giờ 24 phút=……. giờ A.7/4 B.1/4 C. 5/4 D.13/4 Ko cần giải thích chỉ việc ghi đáp án thôi chất lượng

Môn Toán Lớp 4: đổi 1 giờ 24 phút=……. giờ
A.7/4 B.1/4 C. 5/4 D.13/4
Ko cần giải thích chỉ việc ghi đáp án thôi chất lượng vào nhá
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm