Môn Toán Lớp 4: đổi 1 giờ 24 phút=……. giờ A.7/4 B.1/4 C. 5/4 D.13/4 Ko cần giải thích chỉ việc ghi đáp án thôi chất lượng

Môn Toán Lớp 4: đổi 1 giờ 24 phút=……. giờ A.7/4 B.1/4 C. 5/4 D.13/4 Ko cần giải thích chỉ việc ghi đáp án thôi chất lượng

Môn Toán Lớp 4: đổi 1 giờ 24 phút=……. giờ
A.7/4 B.1/4 C. 5/4 D.13/4
Ko cần giải thích chỉ việc ghi đáp án thôi chất lượng vào nhá

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: đổi 1 giờ 24 phút=……. giờ A.7/4 B.1/4 C. 5/4 D.13/4 Ko cần giải thích chỉ việc ghi đáp án thôi chất lượng”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  đổi 1 giờ 24 phút =……. giờ
  A.7/4        B.1/4        C. 5/4           D.13/4 
  ==>Chọn B
  Vì:
  Ta đổi:
  24 phút = 20/4 giờ = 2/5 giờ = 0,4 giờ
  1 giờ 24 phút = 1,4 giờ.
  @tramy2011hn

  Trả lời

Viết một bình luận