Môn Toán Lớp 4: Cửa hàng có gạo tẻ gấp 3 lần gạo nếp thì phần còn lại của gạo tẻ hơn gạo nếp 51 kg.Tính số kg của gạo nếp,gạo tẻ lúc đầu?

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 4: Cửa hàng có gạo tẻ gấp 3 lần gạo nếp thì phần còn lại của gạo tẻ hơn gạo nếp 51 kg.Tính số kg của gạo nếp,gạo tẻ lúc đầu?

Trả Lời

 1. Giải đáp
  Ta cố sơ đồ
  Gạo tẻ    |_________|__________|__________|
  Gạo nếp |_________|
    Hiệu số phần bằng nhau là: 3-2=1(phần)
     Cửa hàng có số ki-lô-gam gạo nếp là:
           51 : 1 = 51 (kg)
     Cửa hàng có số ki-lô-gam gạo tẻ là:
           51 x 3 + 153 (kg)
                       Đáp số: gạo nếp:51 kg
                                    gạo tẻ: 153 kg
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời
 2.  Ta có số gạo tẻ gấp 3 lần số gạo nếp và phần còn lại của gạo tẻ hơn gạo nếp 51kg nên => ta có:
    Hiệu số phần bằng nhau là: 3-2=1(phần)
     Cửa hàng có số ki-lô-gam gạo nếp là:
           51:2=25,5(kg)
     Cửa hàng có số ki-lô-gam gạo tẻ là:
           25,5+51= 76,5(kg)
                       Đáp số: gạo nếp:25,5kg
                                    gạo tẻ: 76,5kg

  có gì sai thì tớ xl nha!
                     

  Trả lời

Viết một bình luận