Môn Toán Lớp 4: Chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình vuông có cạnh 48 cm .chìu dài giảm đi 3 lần thì chìu rộng . A. Tính diện tích hình chữ nhật B. S

Môn Toán Lớp 4: Chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình vuông có cạnh 48 cm .chìu dài giảm đi 3 lần thì chìu rộng . A. Tính diện tích hình chữ nhật B. S

Môn Toán Lớp 4: Chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình vuông có cạnh 48 cm .chìu dài giảm đi 3 lần thì chìu rộng .
A. Tính diện tích hình chữ nhật
B. Số thóc thu hoạch được trên thửa rộng trên biết cứ 10m2 thu hoạch được 30kg thóc

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình vuông có cạnh 48 cm .chìu dài giảm đi 3 lần thì chìu rộng . A. Tính diện tích hình chữ nhật B. S”

 1.  Bài giải
  Chu vi hình chữ nhật là :
          48 × 4 = 192 ( cm )
  Nửa chu vi hình chữ nhật là :
         192 : 2 = 96 ( cm )
  Ta có sơ đồ :
  Chiều dài :    l—-l—-l—-l
  Chiều rộng : l—-l    96cm
  Chiều dài hình chữ nhật là :
        96 : 4 × 3 = 72 ( cm )
  Chiều rộng hình chữ nhật là :
  96 – 72 = 24 ( cm )
  a ) Diện tích hình chữ nhật là : 
          72 × 24 = 1728 ( cm² ) = 0 . 1728m²
  b ) Trên cả thửa ruộng thu được số thóc là :
                0 .1728 : 10 × 30 = 0 . 5184 ( kg )
           Đáp số :  a ) 1708cm²
                           b ) 0 . 584kg
  Xin hay nhất ạ

  Trả lời
 2.                            Bài giải:
  Chu vi hình chữ nhật là :
          48×4=192(cm)
  Nửa chu vi hình chữ nhật là:
         192:2=96(cm)
  Ta có sơ đồ :
    chiều dài :,___,___,___,)
  chiều rộng:,___,           ) 96cm
  Chiều dài hình chữ nhật là:
        96:4×3=72(cm)
  Chiều rộng hình chữ nhật là :
  96-72=24(cm)
  A)Diện tích hình chữ nhật là: 
          72×24=1728(cm2)=0.1728(m2)
  B)Trên cả thửa ruộng thu được số thóc là :
                0.1728:10×30=0.5184(kg)
           Đ/s A)1708cm2
                  B)0.584kg
   

  Trả lời

Viết một bình luận