Môn Toán Lớp 4: Cháu hỏi ông : Ông ơi ! Năm nay ông bao nhiêu tuổi ? Ông trả lời : Tính đến ngày này sang năm thì ông sống được tròn 3/4 thế kỷ . Hỏi

Môn Toán Lớp 4: Cháu hỏi ông : Ông ơi ! Năm nay ông bao nhiêu tuổi ? Ông trả lời : Tính đến ngày này sang năm thì ông sống được tròn 3/4 thế kỷ . Hỏi

Môn Toán Lớp 4: Cháu hỏi ông : Ông ơi ! Năm nay ông bao nhiêu tuổi ?
Ông trả lời : Tính đến ngày này sang năm thì ông sống được tròn 3/4 thế kỷ . Hỏi năm nay ông bao nhiêu tuổi ?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Cháu hỏi ông : Ông ơi ! Năm nay ông bao nhiêu tuổi ? Ông trả lời : Tính đến ngày này sang năm thì ông sống được tròn 3/4 thế kỷ . Hỏi”

Viết một bình luận