Môn Toán Lớp 4: Câu 3: Một hình mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 256 m, chiều dài hơn chiều rộng 20m. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó.

Môn Toán Lớp 4: Câu 3: Một hình mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 256 m, chiều dài hơn chiều rộng 20m. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó.

Môn Toán Lớp 4: Câu 3: Một hình mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 256 m, chiều dài hơn chiều rộng 20m. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó.

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Câu 3: Một hình mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 256 m, chiều dài hơn chiều rộng 20m. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó.”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
         \text{Bài giải}
  \text{Nưa chu vi mảnh đất là:}
       256 : 2 = 128 (m)
  \text{Chiều rộng mảnh đất là:}
       (128 – 20) : 2 = 54 (m)
  \text{Chiều dài mảnh đất là:}
       128 – 54 = 74 (m)
  \text{Diện tích mảnh đất là:}
        74 xx 54 = 3996 (m^2)
                        \text{Đáp số: 3996} m^2
  #Mun
  Mun-@lop2a13thdth-hoidap247

  Trả lời
 2. $#RubyWaterson$
  Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nửa chu vi của mảnh đất hình chữ nhật đó là :
  256 ÷ 2 = 128 (m)
  Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật đó là :
  (128 + 20) ÷ 2 = 74 (m)
  Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật đó là :
  128 – 74 = 54 (m)
  Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật đó là :
  74 xx 54 = 3996 (m^2)
                  \text{Đáp số: …}
  \text{__________________________________________}
  – Dạng Toán : Tổng – Hiệu
  C1:
  Số lớn : ( Tổng + Hiệu ) ÷ 2
  Số bé : Tổng – Số lớn / Số lớn – Hiệu
  C2:
  Số bé : ( Tổng – Hiệu ) ÷ 2
  Số lớn : Tổng – Số bé / Số bé + Hiệu
  – S_\text{HCN}: a xx b
  Với :
  – S: Diện tích
  – a: Chiều dài
  – b: Chiều rộng

  Trả lời

Viết một bình luận