Môn Toán Lớp 4: Bài 1: Tính a) 1 x 2 x 3 x 6/3 x 4 x 5 x 12 b) 16 x 14 x 15/3 x 7 x 8 x 4

Môn Toán Lớp 4: Bài 1: Tính a) 1 x 2 x 3 x 6/3 x 4 x 5 x 12 b) 16 x 14 x 15/3 x 7 x 8 x 4

Môn Toán Lớp 4: Bài 1: Tính
a) 1 x 2 x 3 x 6/3 x 4 x 5 x 12
b) 16 x 14 x 15/3 x 7 x 8 x 4
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm