Môn Toán Lớp 3: Một hình chữ nhật có chu vi 80 cm. Nếu tăng chiều dài 5 cm thì diện tích tăng 75 cm2. Tìm chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật đó

Môn Toán Lớp 3: Một hình chữ nhật có chu vi 80 cm. Nếu tăng chiều dài 5 cm thì diện tích tăng 75 cm2. Tìm chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật đó

Môn Toán Lớp 3: Một hình chữ nhật có chu vi 80 cm. Nếu tăng chiều dài 5 cm thì diện tích tăng 75 cm2. Tìm chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật đó

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 3: Một hình chữ nhật có chu vi 80 cm. Nếu tăng chiều dài 5 cm thì diện tích tăng 75 cm2. Tìm chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật đó”

 1.     Bài giải
  Chiều rộng của hình chữ nhật đó là :
         75 : 5 = 15 (cm)
  Nửa chu vi hình chữ nhật là :
          80 : 2 = 40 (cm)
  Chiều dài hình chữ nhật là :
         40 – 15 = 25 (cm)
                Đáp số : 15 cm ; 25 cm.
  @quynhnhu2k11

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Chiều dài : 25cm 
  Chiều rộng 15cm
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Nửa chu vi hình chữ nhật là : 
   80 : 2 = 40 ( cm ) 
  Chiều rộng là : 
   75 : 5 = 15 ( cm ) 
  Chiều dài là : 
   40 – 15 = 25 ( cm ) 
                Đ/s : ….

  Trả lời

Viết một bình luận