Môn Toán Lớp 3: một hình chữ nhật có chu vi 240m . chiều rộng 8m . tính diện tích hình chữ nhật

Môn Toán Lớp 3: một hình chữ nhật có chu vi 240m . chiều rộng 8m . tính diện tích hình chữ nhật

Môn Toán Lớp 3: một hình chữ nhật có chu vi 240m . chiều rộng 8m . tính diện tích hình chữ nhật

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 3: một hình chữ nhật có chu vi 240m . chiều rộng 8m . tính diện tích hình chữ nhật”

 1. Giải đáp x Lời giải và giải thích chi tiết:
   Chiều dài hình chữ nhật là:
       240 : 2= 120 (cm)
   Diện tích hình chữ nhật là:
       120 x 8= 960 (cm²)
          Đáp số: 960 cm²
  Chúc học tốt, xin câu trả lời hay nhất ạa
   

  Trả lời

Viết một bình luận