Môn Toán Lớp 3: một bãi đỗ xe có 36 xe máy và ô tô con .tổng số bánh xe của xe máy và ô tô là 100 bánh xe . Hỏi có bao nhiêu xe máy và ô tô ?

Môn Toán Lớp 3: một bãi đỗ xe có 36 xe máy và ô tô con .tổng số bánh xe của xe máy và ô tô là 100 bánh xe . Hỏi có bao nhiêu xe máy và ô tô ?

Môn Toán Lớp 3: một bãi đỗ xe có 36 xe máy và ô tô con .tổng số bánh xe của xe máy và ô tô là 100 bánh xe . Hỏi có bao nhiêu xe máy và ô tô ?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 3: một bãi đỗ xe có 36 xe máy và ô tô con .tổng số bánh xe của xe máy và ô tô là 100 bánh xe . Hỏi có bao nhiêu xe máy và ô tô ?”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ô tô con có 4 bánh,xe máy có 2 bánh
  Nếu cả 36 xe đều là ô tô con thì tỏng số bánh xe là:
           36×4=144(bánh)
  Nhiều hơn so với thực tế là:
           144-100=44(bánh)
  Số xe máy là:
             44:2=22(xe)
  Số ô tô con là:
             36-22=14 (xe)
  Đáp số: 14 xe.

  Trả lời
 2. một cái ô tô có 4 cái bánh xe 
  một cái xe máy có 2 cái bánh xe 
  tất cả  số bánh của  xe máy là :
  36 xx 2 = 72 (xe)
  có số xe ô tô là :
  (100 – 72) : 4  =  7 (xe)
  có số xe máy là :
  36 – 7 = 29 ( xe)
  đáp số : ….

  Trả lời

Viết một bình luận