Môn Toán Lớp 3: Hình chữ nhật có nửa chu vi là 146cm, chiều rộng của hình chữ nhật là 57cm. Tính chiều dài của hình chữ nhật? Giúp em với ạ

Môn Toán Lớp 3: Hình chữ nhật có nửa chu vi là 146cm, chiều rộng của hình chữ nhật là 57cm. Tính chiều dài của hình chữ nhật? Giúp em với ạ

Môn Toán Lớp 3: Hình chữ nhật có nửa chu vi là 146cm, chiều rộng của hình chữ nhật là 57cm. Tính chiều dài của hình chữ nhật?
Giúp em với ạ

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 3: Hình chữ nhật có nửa chu vi là 146cm, chiều rộng của hình chữ nhật là 57cm. Tính chiều dài của hình chữ nhật? Giúp em với ạ”

Viết một bình luận